מספרים עלינו

בית המשפט העליון קיבל את טענותיי ביחד עם חבריי מלשכת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, לפיהן אין לבית המשפט לנוער סמכות להורות על אבחון פסיכיאטרי כפוי לאם.
למידע נוסף ראו