יצוג משפטי וגישור בגירושין וענייני משפחה


054-4546844 phone-icon

תקנון האתר

  1. האמור באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי. כל פעולה ו/או מחדל הקשורים בעניין משפטי הנוגע למשפחה או בעניין משפטי אחר כלשהו, מחייבים יעוץ משפטי פרטני ואישי, המותאם לנסיבות המקרה הספציפי. אין להסתמך על האמור באתר זה כיעוץ משפטי לכל דבר ועניין שהוא ואין לפעול בהסתמך על האמור באתר ובמידה ומי מהמבקרים באתר יבחר לעשות כן הרי הוא פועל על אחריותו המלאה בלבד.
  2. עו״ד אילן יעקובוביץ לא ישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או אובדן רווח ו/או גריעה כלשהי מזכויות כל אדם ו/או גוף ו/או מנכסיו בגין כל מעשה ו/או מחדל אשר נעשה בהסתמך על האמור באתר.
  3. כל הזכויות בכל תוכן ו/או קובץ שהוא באתר זה שמורות לעו״ד אילן יעקובוביץ. אין לעשות שימוש בכל תוכן ו/או קובץ באתר זה ללא רשות מראש ובכתב מעו״ד אילן יעקובוביץ.
  4. כל מידע אישי של מי מהמבקרים באתר אשר יבחר למלא פרטים ולפנות לעו״ד אילן יעקובוביץ באמצעות האתר, ישמר בסודיות מוחלטת ע״י עו״ד אילן יעקובוביץ ולא ימסר על ידו לכל גורם או צד שלישי שהוא וישמש אך ורק לשם יצירת קשר בין הפונה לבין עו״ד אילן יעקובוביץ.

לפגישת ייעוץ ראשונית
חייגו 054-4546844
או מלאו את הטופס: