יצוג משפטי וגישור בגירושין וענייני משפחה


054-4546844 phone-icon

תביעה למזונות אישה

מזונות אישה הוא סכום כספי המשולם לידי האישה על ידי הבעל על מנת שתוכל האישה לכלכל את עצמה. החבות במזונות במקרה של בני זוג יהודים נקבעת על פי הדין העברי. על פי הדין העברי אישה נשואה כדת משה וישראל (נישואין רבניים) זכאית למזונות עד לסידור הגט. חבות המזונות המוטלת על הבעל היא חלק מחובתו כלפי אשתו לזון אותה והיא כוללת גם את זכותה של האישה לגור בבית הבעל. לכן זכות האישה למזונות כוללת גם את הזכות למדור.

התביעה יכולה להיות מוגשת הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה, אולם בכל מקרה תידון לפי הדין העברי כאמור, אם כי הדין העברי מיושם בצורה שונה בבית הדין לעומת בבית המשפט.

יתרון ברור להגשת תביעת מזונות אישה בבית הדין הרבני (במקרים המתאימים) הוא סעד שנקרא "מדור ספציפי". מתן צו למדור ספצפי משמעו שהאישה יכולה להמשיך ולגור בבית המגורים של הצדדים. צו שכזה מונע את פירוק השיתוף בבית ולמעשה לא מאפשר למכור את הבית ולחלק את תמורתו בין הצדדים, פעולה שפעמים רבות הבעל מעוניין בה. השגת צו זה לפיכך מפעילה לחץ על הבעל ומאפשרת במקרים רבים סיום מהיר של הליכי הגירושין.

זכות אישה למזונות אינה אוטומטית ונבחנת בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. אישה שעל פי נתוניה היא עובדת ומשתכרת למחייתה או שמסוגלת לעשות כן, ומסוגלת לקיים את אותה רמת חיים לה הורגלה, אינה זכאית למזונות מכוח הכלל של "מעשה ידיה תחת מזונותיה". אך אם כתוצאה מהקרע בין בני הזוג ופרידתם חלה ירידה ברמת החיים של האישה, הרי שיתכן ותהיה זכאית למזונות מכוח הכלל של "עולה עמו ואינה יורדת". כמו כן, אישה שלא מילאה חובות מסויימות המוטלות עליה כלפי בעלה מכוח הדין העברי או שעומדות לבעל נגדה עילות גירושין מסויימות, מפסידה את זכותה למזונות.

גם אישה שאינה נשואה כדת משה וישראל, כגון אישה נשואה בנישואין אזרחיים או ידועה בציבור, זכאית באופן עקרוני למזונות, אך לא מכוח הדין העברי, אלא מכוח המשפט האזרחי על פי פסיקת בית המשפט העליון. זכאות זו מושתתת על הנחה של הסכם משתמע בין בני הזוג לדאוג לפרנסתה של האישה במקרה של פירוק הקשר בין בני הזוג. הזכאות נקבעת לפי עקרונות שונים מאשר הקבוע בדין העברי.

הזכאות למזונות "אזרחיים" קיימת באופן עקרוני לא רק לאישה אלא לכל בן זוג, לרבות בני זוג חד מיניים, במקרים המתאימים.

לחזרה לתביעות האופייניות להליכי גירושין

לחזרה לדף שירותי המשרד

 

לפגישת ייעוץ ראשונית
חייגו 054-4546844
או מלאו את הטופס: